Ogłoszenia rekrutacyjne
Obecnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia odpowiadające profilowi naszej firmy zostaną umieszczone w bazie danych w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Do podań prosimy o dołączenie następującego oświadczenia:
"Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby obecnie i w przyszłości Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 w Warszawie przetwarzała w celach rekrutacyjnych moje dane osobowe. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

UWAGA! Podania o pracę bez załączonego oświadczenia nie są rozpatrywane, jak i również nie mogą być przechowywane w naszej bazie danych!© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice