Stawki bazowe banku / Bank base rates

Stawki WCF/WCF Rates


Stawki obowiązują od / Rates effective from :

04-06-2020


Currency / Waluta WCF Rate type / Rodzaj stawki WCF Rate / Stawka
PLN WIBOR 3M 0,30
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
Privacy notice