Reference interest rates / Referencyjne stawki oprocentowania
Reference interest rates / Referencyjne stawki oprocentowania
Rates published on / Stawki opublikowane w dniu:
Base rates
18-05-2022


Currency/
Waluta
Reference Rate Type/
Rodzaj stawki referencyjnej
Rate/
Stawka
EUR EURIBOR 1M -0,54400
EUR EURIBOR 3M -0,38000
EUR EURIBOR 6M -0,16600
PLN WIBOR 1M 5,56000
PLN WIBOR 3M 6,44000
PLN WIBOR 6M 6,66000
PLN 5-LETNIA STAŁA STOPA BAZOWA 9,60000© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice