Tabela kursów walut dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych
Spread walutowy wyrażony procentowo jest wyliczany według następującego wzoru: (Kurs Sprzedaży – Kurs Kupna) / (0,5 * (Kurs Kupna + Kurs Sprzedaży) * 100%).
Do umów kredytowych udzielonych w CHF Bank stosuje Spread Walutowy dla CHF czasowo obniżony z 6 % do 3%.

Operacje bezgotówkowe/ Non-cash transactions
21-11-2017 8:40


Waluta / Currency Kurs kupna / Buy Kurs sprzedaży / Sell Spread
CHF 3.5776 3.6866 3,00%
EUR 4.1076 4.3617 6,00%
SEK 0.4125 0.4354 5.40%
USD 3.4985 3.7149 6,00%


Kursy walut z bieżącego miesiąca
SEK
USD
EUR
CHF

Archiwum - Klienci Indywidualni
2015
2016
2017


© Svenska Handelsbanken AB (publ)