Tabela kursów walut dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych
Spread walutowy wyrażony procentowo jest wyliczany według następującego wzoru: (Kurs Sprzedaży – Kurs Kupna) / (0,5 * (Kurs Kupna + Kurs Sprzedaży) * 100%).
Do umów kredytowych udzielonych w CHF Bank stosuje Spread Walutowy dla CHF czasowo obniżony z 6 % do 3%.

Operacje bezgotówkowe/ Non-cash transactions
07-12-2018 8:55


Waluta / Currency Kurs kupna / Buy Kurs sprzedaży / Sell Spread
CHF 3,7349 3,8486 3,00%
EUR 4,1534 4,4103 6,00%
SEK 0,4069 0,4295 5,40%


Kursy walut z bieżącego miesiąca
SEK
EUR
CHF

Archiwum - Klienci Indywidualni
2015
2016
2017
2018


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice