Tabela kursów walut dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych
Spread walutowy wyrażony procentowo jest wyliczany według następującego wzoru: (Kurs Sprzedaży – Kurs Kupna) / (0,5 * (Kurs Kupna + Kurs Sprzedaży) * 100%).
Do umów kredytowych udzielonych w CHF Bank stosuje Spread Walutowy dla CHF czasowo obniżony z 6 % do 3%.

Operacje bezgotówkowe/ Non-cash transactions
26-06-2019 8:49


Waluta / Currency Kurs kupna / Buy Kurs sprzedaży / Sell Spread
CHF 3,7808 3,8959 3,00%
EUR 4,1285 4,3838 6,00%
SEK 0,3924 0,4142 5,41%


Kursy walut z bieżącego miesiąca
SEK
EUR
CHF

Archiwum - Klienci Indywidualni
2015
2016
2017
2018
2019


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice